6570 sayılı kanun ve Borçlar Kanunu’na göre mal sahibinin ihtiyaç duyması halinde kiracısından evini tahliye etmesini isteyebilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi ve dava açılması gerekmektedir...

Genellikle bu yöntemle tahliye işlemleri uzun bir yargı sürecine takılmakta, tahliye işleminin uzaması zaman zaman mal sahiplerinin mağduriyetine sebep olmaktadır. Ancak ev sahibi daha önce kiracıdan evi belli bir tarihte tahliye edeceğine dair tahliye taahhütnamesi almışsa,kiracının bu tarihte evi boşaltması gerekmektedir. Başka bir deyişle tahliye taahhütnamesi kiracıyı, kiraladığı gayrimenkulden tahliye etmenin en masrafsız, kolay, hızlı ve etkili yoludur. Çünkü kiracı kendi bağımsız iradesiyle beyan ettiği tarihte gayrimenkulü tahliye edeceğine söz vermektedir. Tahliye taahhütnamesinin amacı ileride ev sahibi ve kiracı arasında doğabilecek anlaşmazlığı, öncesinde çözmektir.

Tahliye Taahhütnamesi Düzenlerken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?


Ev sahibinin de, kiracının da mağduriyet yaşamaması ve tahliye taahhütnamesinin amacına ulaşabilmesi için bazı hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.


1. Öncelikle tahliye taahhütnamesi ile kira sözleşmesinin tarihi aynı olamaz. Kira kontratı imzalanıp, üzerinden makul bir süre geçtikten sonra tahliye taahhütnamesi imzalanabilir. Çünkü daha erken imzalanan tahliye taahhütnamelerinde, kiracının baskı altında olduğu, taahhütnameyi özgür iradesiyle imzalamadığı kabul edildiğinden taahhütname geçersiz olur. Ancak, kiracı evde oturuyor ama kira sözleşmesi sonradan yapılıyorsa, bu durumda tahliye taahhütnamesi de aynı anda yapılabilir.


2. Kiracının mağdur olmaması için boş tarihli kira taahhütnamesi imzalanmamalıdır. İmzalanması halinde ev sahibi buraya keyfi bir tarih yazarak, kiracıyı bu tarihte evi boşaltmak zorunda bırakabilir.


3. Tahliye taahhütnamesi mutlaka yazılı olarak düzenlenmeli ve eksiksiz olmalıdır. Tahliye taahhütnamesi noter onaylı düzenlenebileceği gibi kiracının kendi el yazısı ile de düzenlenebilir. Ancak noter onaylı olması daha hızlı sonuç alınabilmesini sağlayacaktır.


Ayrıca, ev sahibinin tahliye taahhüdünün uygulanması konusunda dikkat etmesi gereken nokta; tahliye taahhüt süresi dolduğunda kiracı evi boşaltmazsa en geç bir ay içerisinde icra takibini başlatmaktır. Çünkü bu süre geçtiğinde tahliye taahhütnamesi geçersiz kalacaktır.

Sonuç olarak;


Kiracının oturduğu evi, belirli bir tarihte boşaltacağını önceden özgür iradesiyle belirtmesine yarayan tahliye taahhütnamesi; her iki tarafın da sorun yaşamaması için kira kontratından farklı bir tarihte (kiracı bir süredir evde oturuyorken), mutlaka belirli bir tarih belirtilerek, yazılı ve mümkünse noter onaylı olarak düzenlenmelidir.


Kiracının taahhüt ettiği tarihte evi boşaltmaması durumunda, en geç bir ay içerisinde icra takibi başlatılmalıdır.


Tüm bunlara rağmen yaşanabilecek anlaşmazlıklarda sulh hukuk mahkemeleri yetkilidir.
Serdar Sevinç


Benzer Yazılar

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

Kategorilerden Seçmeler