Türkiye Varlık Fonu'nun yapısı değişti ve fonun başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.