Bir ülkede belirli bir konuda yürürlükte bulunan yasa, tüzük, yönetmelik, kararname gibi yasal düzenlemelerin tümüne mevzuat denir. Halen yürürlükte olan 12 tebliğ ile ihracat yapan firmalara farklı konularda ve başlıklarda teşvik imkânları sunulmaktadır.

Kategori: İş Dünyası

Kategorilerden Seçmeler