Kamuda çalışan işçiler, askerlik borçlanmasıyla birden fazla avantaj elde ediyor. Taşerona bağlı çalışırken kamu kurumlarında 4/D’li olarak kadroya geçirilen yüz binlerce kişi de askerlik borçlanmasının sağladığı avantajlardan yararlanabilecek.

Kategori: İş Dünyası

Askerlik borçlanması, prim günü eksik olanlara eksik günlerini tamamlama imkânı verirken, işe girmeden önce askerlik yapmış olanlara daha erken emeklilik sağlıyor. Ücretliler, askerlik borçlanması tutarlarını gelir vergisi matrahından düşebiliyor

Kategori: Sigorta

Kategorilerden Seçmeler