Global para transferi ve ödeme platformu UPT ile yurt dışı ve yurt içi birden fazla para cinsinden hesaba, kredi kartına veya isme çok düşük maliyetlerle birkaç dakika içinde para gönderip alabiliyorsunuz.


Devletlerin bünyesinde yer alan iktisadi teşekkülleri özel sektöre devrederek üretimden çıkması fikri 1960’larden itibaren özellikle gelişmiş ve sanayileşmiş ülkelerden başlamış,


Yeditepe Üniversitesi 18 öğretim üyesi alacağını duyurdu.


2019 başından bu yana kamuya alınan işçi sayısı 10 bini geçti. İstihdam hedefi doğrultusunda daha binlerce kişi işe yerleştirilecek. İlk olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı’na 3.243 işçi alınacak.


Kadroya alınan taşeron işçiler, “ilave tediye” olarak adlandırılan ikramiye konusunda iki farklı uygulama ile karşı karşıya kaldı. 52 günlük ücret tutarındaki ilave tediyeden kamu kurumlarına geçen işçiler yararlandı. Fakat, kadroya geçirilen belediye işçileri ilave tediyeden yararlanamadı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi ile Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin verdiği son…


Bir ülkede belirli bir konuda yürürlükte bulunan yasa, tüzük, yönetmelik, kararname gibi yasal düzenlemelerin tümüne mevzuat denir. Halen yürürlükte olan 12 tebliğ ile ihracat yapan firmalara farklı konularda ve başlıklarda teşvik imkânları sunulmaktadır.


Kamuda çalışan işçiler, askerlik borçlanmasıyla birden fazla avantaj elde ediyor. Taşerona bağlı çalışırken kamu kurumlarında 4/D’li olarak kadroya geçirilen yüz binlerce kişi de askerlik borçlanmasının sağladığı avantajlardan yararlanabilecek.


Kariyer Danışmanlığı;  bireylerin mesleklere, kariyerlere, kariyer rollerine ve sorumluluklarına , kariyer kararları verme ve planlama, serbest zaman aktiviteleri planlama, kariyer yolları ve diğer kariyer gelişim aktiviteleri gibi onların kariyerleri ile ilgili çatışma ve sorunlara yönelik bireysel danışmanlık sürecidir.


Kategorilerden Seçmeler

FACEBOOK

TWITTER

LINKEDIN