Merhaba sevgili okuyucularım,

İnsanoğlu varoluşunu sorgulamaya başladığı kadim çağlardan beri kendisi ve hayatla ilgili bir anlam arayışına girmiştir.Bu anlam arayışını daha ayrıntılı açıklayıp aktarmak için çeşitli fikirler ve argümanlarla destekli felsefeler,öğretiler ortaya konmuştur.


Varoluşumuz hakkında ortaya atılan felsefi görüşler genellikle belli temel sorular etrafında dönmektedir.Yaşamın önceden verili bir anlamı,hedefi olup olmadığı,İnsanın bu yaşama gelirken belirlenmiş bir amacı var mı yoksa tamamen özgür müdür?gibi benzeri sorular tarih boyunca düşünürleri meşgul etmiştir.


Acaba bu dünyaya geldiğimizde belirlenmiş bir kaderimiz var mıydı? M.Ö 4.yy’da yaşamış Yunan’lı filozof Sokrates’e göre bilgi insanda doğuştan vardır.Doğru soruları sorarak ‘maiotik’ denilen bilgiyi doğurtma yöntemiyle kayıtlı bilgileri hatırlarız. Sokrates,“İnsan olmak bir ödevdir”der. Delfi’deki Apollon tapınağı girişinde yazan “Kendini bil”sözüyle kadimlerin acaba asıl vurgulamak istediği bize verilen anlam ve hedefi bulmakla yükümlü olduğumuz gerçeği midir?


Belki de insan kendini bildikçe,buldukça yaşam amacına ulaşıp bu anlamı yakalayacaktı.Bunlar hep üzerinde hala kafa yorulması gereken temel sorulardır.


Platon’a göre ,asıl gerçeklik İdealar evrenindeydi .Ruh bu dünyaya gelmeden önce idealar evreninden geçmiş ve bütün özleri öğrenmişti. Fakat bu özlerin gölgelerini dünyada tekrar görerek hatırlamaktadır.Bu dünya İdealar aleminin yansımasıdır.Ne görüyorsak aslı idealar alemindedir bu dünya yansımalar dünyasıdır. Platon’un felsefesine göre de hedef ve anlam önceden belirlenmiştir.Bizler bu anlamı ve hedefi dünyaya gelerek ,hatırlayarak öğreniriz.


21.yüzyılın önde gelen Ateist varoluşçu filozoflarından J.Paul Sarter’e göre ise, “ İnsan dünyaya fırlatılmıştır.” Koşulsuz özgür olmasak bile eylemlerimizde özgürüz. Ona göre: Hayatın bize verilmiş, belirlenmiş bir anlamı ,hedefi yoktur.Hedefi ve anlamı bizim eylemlerimiz belirler.


Tarih boyunca bazı nihilist filozoflara göre ise evrenin,yaşamın peşinden koşulacak hiçbir hedef ve anlamı yoktur. Kimi nihilist filozoflarca yaşamda hiçbir amaç ve değer yoktur.Bu açıdan insanın etik olarak kendisine sürekli kılıf uydurmasının da gereği yoktur.Çünkü insan sürekli kendi çıkarı peşinde koşan egoist bir varlıktır.Ahlak ise insanın egoist bir varlık olduğu gerçeğini gizlemek için oluşturulmuş kılıftır.Bize verilmiş bir hedef ve anlam yoktur.
İnsanın anlam arayışıyla ilgili daha çok çeşitli görüşler vardır.Hepsi kendi perspektiflerini sunmuşlardır.Aslında felsefenin bu temel soruları yaşayan herkesin kendine sorması gereken sorulardır.Çünkü hepimizin kendi tarzında hayata kattığımız renkler ve anlamlar vardır.Acaba bu renk ve anlamlar bize doğuştan özel olarak verilmiş midir? yoksa biz bunları yaşam içinde salt özgürce düşünüp,yaşayarak inşa mı ederiz?


Bu soruları sorup üzerinde kendi çapında düşünmek bile insana farklı bakış açıları kazandırabilir.Ve hepimizin bu hayat yolculuğunda ödevi kendini,yaşamı ve evreni daha iyi anlamaktır.Bu bilme,anlama sürecinde en iyi araçlarımız olan bilim ,sanat,felsefe,tarih,dinler vb. alanları etkin biçimde kullanarak görüş açımızı genişletebiliriz.Üzerinde sağlam düşünülen,farklı sorular her konuda olduğu gibi kendimizi bilme,anlama macerasında da bize yeni ufuklar açabilir.


İlim irfan ışığında bize hem özel hem genel anlamlarımızı keşfettirecek sorular pusulamız ve bu yolda bize anlam ve amaçlarımızı gösteren her türlü bilgi türü yoldaşımız olsun.Kendimizi sevgiyle ve bilgiyle anladıkça daha aydınlık günler bizimle olsun.

Sevgilerimle

Devrim Dayıoğlu


Benzer Yazılar

 • Ali Emiri'nin değerlisi

  Ali Emiri'nin değerlisi

  Meşrutiyetin ilk yıllarında, bir güz sabahının tazeliğinde, günün ilk ışıkları boğazın gümüş sularından çoğu iki katlı, tertemiz boyalı, cumbalı evlerin duvarlarına yansıyor, sokakları büyülü bir aydınlık kaplıyordu.
 • Düş ile başlar herşey - Kendini gözlemleme (II)

  Düş ile başlar herşey - Kendini gözlemleme (II)

  Simya için yeni bir hayatın başlangıcıydı kendine hediye ettiği kitap . Ama o henüz farkında değildi.
 • Cesaret edemediklerini, yarın başkası yapıyor olacak

  Cesaret edemediklerini, yarın başkası yapıyor olacak

  Farkında mısın? Hayat yolculuğunda günler geçerken sen hala olmak istediğin haline bir hayal gibi uzaktan bakıyorsun. Adım atamıyor, göze alamıyor ve başlamıyorsun. Sen dururken bugün bir kişi daha cesaret etti…
 • Düş ile başlar herşey (I)

  Düş ile başlar herşey (I)

  Bugün yine zamanın nasıl geçtiğin bilmeden akşam oldu. İşinden çıkar çıkmaz doğru eve zaten başka bir şey yapacak gücü de kalmıyordu.
 • Hayatta "G perspektifi"

  Hayatta "G perspektifi"

  Hepimizin hayata farklı bakış açısı vardır. Bu bakış açısı kendi deneyimlerimize, çevremizden edindiklerimize ve epigenetik olarak bizimle gelen kodlara göre şekillenmiştir.

Yorum Ekle

  DEYADER 

 

 

 

Pablo Escobar

Kategorilerden Seçmeler