Sevgili dostlar, Malum gene seçimler geliyor. Şurada kaldı bir ay kadar süre ve ortalık toz duman. Her seçim ve referandum döneminde olduğu gibi bu seçimleri de dikkatle takip ediyorum.


25 yıldır emek verdiğim İngilizce öğretmenliğime yeni bir boyut, yeni bir soluk geldi. Değişik bir öğretmenlik bu sefer ki… Öğretmenlik her zaman dinamik bir meslek ama bu defa aynı zamanda hızlı, aynı zamanda odaklı, aynı zamanda sonuca yönelik, direkt… Öyle fazla dallanıp budaklanmıyor. Bu yeni soluk diyor ki öğrenciye «senin…


Sevgili Dostlar, Bir aylık bir zihin dinlendirmesinden sonra biraz yazıp çizesim geldi gene. Türkiye'de çok fazla gürültü içinde yaşıyoruz.


İnsan için var olan insan neslinin, geçmişine ve geleceğine bakarak, “İnsan Memnuniyeti” adına yapılan ve yapılacak olan hizmetleri görebiliriz.


Performans yönetimi, şirketin hedef ve stratejileri doğrultusunda yönetici ve çalışanların performanslarının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesidir.


Duygusal zeka; stresi azaltmak amacıyla duyguları olumlu yönetmek, etkili iletişim kurmak, empati, çatışmayı etkili yönetim zorlukların üstesinden gelme yeteneğidir.


Varsayımların Altında Yatan Nedenler: Kontrolcülük ve Savunma Mekanizmaları. İlişkinizde varsayımlar ne kadar büyük rol oynuyor?


“Bir zafiyeti ya da tatsız bir gerçeği dile getirmekten kaçınmamak gerekir; ama aynı zamanda öğrencinize, bunu çözebilmesi için yardım etmek gerekir”. 


Kategorilerden Seçmeler

FACEBOOK

TWITTER

LINKEDIN