Toplumun en küçük yapı birimi ailedir. Sağlıklı aile yapısı sadece kendi üyeleri için değil çevresi ve toplum için de bir denge ve güven unsurudur. Güçlü ve sağlıklı aile demek, varlığı ile gurur duyduğumuz çocuk nüfusun ve genç nesillerin huzur ve güven ortamında yetişmesi demektir.


İnsanoğlu yaşamı anlamaya çalışmak durumundadır. Bu çabayı gösteremezse ne kendini keşfeder ne de dünyayı. Sıradanlaştığında ise kaybolur gider. Bazı şeyler kişiyi ayakta tutar. yaşam amacı ve sevinci, sevdikleri ve özgüveni gibi.


Tam gün eğitim yapılan okulların öğle arası dinlenme süreleri ile ilgili çok önemli bir karar alındı. Osmaniye’de 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde normal eğitim yapılan okullardan seçilen pilot okullarda öğle araları kaldırıldı.


Okumanın önemini keşfeden bireyler hem başarıyı hem de mutluluğu daha kolay yakalarlar. Okumanın faydalarını bilen ve bu nedenle çok okuyan bireylerin düşünce dünyaları oldukça genişler. Hayatı farklı açılardan bakabildileri için, bu kişilerin mevcut durumların analizini çok iyi bir şekilde yapabilme fırsatları vardır.


YGS ve LYS yerine getirilen Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2018’de uygulanmaya başlanacak. Yüksek Öğretim Kurulu’nun TYT için Matematik ve Türkçe derslerindeki soru yaklaşımını değiştirmesi adayları tedirgin etmişti.


  Öğrenmede iyi sonuç almanın yolu, çok çalışmak değil etkin ve yeterli çalışmaktır. Etkili çalışma sistemi, görsel işitsel veya dokunsal sistemlerden hangisine sahip olursa olsun her öğrencinin mutlaka yapmak zorunda olduğu stratejileri içermektedir. İşte size başarılı öğrencilerin ezber bozan stratejileri...


İyi bir lise eğitimi iyi bir üniversite okumanın yüzde yüz garantisi olmasa da en büyük köşe taşı. İşte durum bu kadar vahim olunca biz de bu yıl liseye başlayacak öğrenciler ve onlar için her zaman en iyisini düşünen anne babalara ’doğru lise seçiminde’mutlaka sorgulanması gereken 6 önemli konuyu bir araya…


Milli Eğitim Bakanlığınca, geçici koruma statüsündeki Suriyelilere yönelik rehberlik ve özel eğitim hizmetleri kılavuz kitapları hazırlandı


Kategorilerden Seçmeler

FACEBOOK

TWITTER

LINKEDIN